Begge metoder brukes, og Ilford lager filtersett av begge typer. Lyskaster-gelfiltre er greie mellom lyskilde og negativ, men de er ikke optisk gode nok til bruk under linsen.