Kijk voor een uitgebreide uiteenzetting over SplitGrade printing maar eens op de engelse APUG en zoek op Splitgrade. Een berg aan informatie zul je dan aantreffen.