Ik heb eeb Meopta 4 (voor kb) en een 5a (voor mf). Hiervan is de standaard en lamphuis gelijk, alleen het condensorhuis en negatiefhouder is anders. De lamp is op een vaste afstand in het lamphuis.
I.v.m ruimtegebrek gebruik ik één vergroter en wissel het condensorhuis uit. Nog geen minuut werk.
De afstand lamp <-> condensor blijft gelijk. Echter de hoogte van de condensor is afwijkend i.v.m 1 condensor- lens (4) en 2 condensor-lenzen (5a)

met vriendelijke groeten,

Theo Bartelings