Quote Originally Posted by Robbedoes View Post
Voordat ik mijn kleinbeeldkamera weer echt ga gebruiken wil ik graag weten of de sluitertijden nog correct zijn. Ik denk na over een mannier om deze te testen maar weet niet of ik op het goede spoor zit. Een korte beschrijving:

Ik meet met mijn lichtmeter een grijskaart en stel de kamera daarna in en neem een foto. Daarna ga ik 1/3 stopjes omlaag en daarna omhoog. Na het ontwikkelen gebruik ik een grijswaarde schaal om te controleren.

Is dit wat?
Dit is een praktische benadering. Je stemt je camera en film/ontwikkelaar op elkaar af. Met een andere film/ontwikkelaar kan het anders zijn.
Er bestaan apparaatjes om de sluitertijd te controleren; je zou bij een fotowinkel kunnen informeren. Zelf heb ik wel eens een object gefotografeerd, dat met een bekende snelheid beweegt. Bijvoorbeeld een auto, die 50 km/uur beweegt. In Nijmegen vooral niet meer dan 50 km/uur; dat weet ik uit ervaring.
Denk er verder aan dat een sluiter in bepaalde tijden kan afwijken en in andere niet. Sommige sluiters zijn temperatuurafhankelijk. Bij vorst lopen die erg langzaam.

Jed