En voor fixeer kan je van Amaloco een fixeertestmiddeltje kopen:
X10 heet dat.