Koordinater kunne være meget rare!
Udover at datoen nu er den 9., hvilket tidspunkt mødes vi så?
Sidst på formiddagen eller omkring middagstid vil være fint.

Tom