Zijn er onder jullie APUGgers die deze beurs gaan bezoeken?
Hij wordt gehouden op 17 februari a.s.
Als er voldoende belangstelling is kunnen we wellicht iets afspreken.