Bijna juist Jacques,

Fotoimpex heeft merknaam-bescherming op zo'n fijftigtal produktgroepen maar met de uitdrukkelijke beperking tot fotografische produkten.
Dus, geen waspoeder...

Wat Amaloco betreft, zou ik misschien misbegrepen worden.
Ik heb helemaal niets tegen het bedrijf. Ik wou alleen maar in het algemeen duidelijk maken dat men als consument een beetje voorzichtig zou moeten zijn. Ik veronderstel dat geen ambtenaar controleerd of in een ontwikkelaar-concentraat nu werkelijk geen stoffen zijn (of onder een bepaalde drempelwaarde) als in een veiligheidsformulier is aangegeven. En als een producent b.v. zou beweren dat zijn ontwikkelaar vrij zou zijn van hydrochinon, dan moet men zich afvragen wat er als plaatsvervanger in zit.