Quote Originally Posted by AgX View Post
Wat Amaloco betreft, zou ik misschien misbegrepen worden.
Ik heb helemaal niets tegen het bedrijf. Ik wou alleen maar in het algemeen duidelijk maken dat men als consument een beetje voorzichtig zou moeten zijn. Ik veronderstel dat geen ambtenaar controleerd of in een ontwikkelaar-concentraat nu werkelijk geen stoffen zijn (of onder een bepaalde drempelwaarde) als in een veiligheidsformulier is aangegeven. En als een producent b.v. zou beweren dat zijn ontwikkelaar vrij zou zijn van hydrochinon, dan moet men zich afvragen wat er als plaatsvervanger in zit.
Dat kan ik onderschrijven. In het verleden heb ik de samenstelling wel eens geanalyseerd. Nou, dat heb je dan snel gezien. En de spullen waren niet van een kleine firma afkomstig. Toen wist ik zeker dat ik mijn spullen zelf ging mengen.
En trouwens; ze zijn in nederland ook niet verplicht de samenstelling juist te vermelden. En denk eens aan de problemen, die er aan kleven. Stel, een handelsontwikkelaar is te lang of verkeerd bewaard. De zaak is ontleed. Wie zou voor dat gedoe aansprakelijk zijn? De kwaliteit van bulk chemicalien is geregeld, ook ten aanzien van mogelijke risicos. Daar weet je waar je mee bezig bent.

Jed