Voor het milieu beter maar het werkt voor geen meter...

Resultaat is dat we veel meer "milieu beter" spul moeten ge(ver)bruiken...
en dan zijn we weer bij af...