Developer ASA Minutes Temp Format Agitation
Artdol (1+3) 200 4 20C 120 f
D-76 (stock) 200 9 20C 35mm e
D-76 (stock) 400 13.5 20C 35mm e
Fino ST33 (1+3) 100 12 20C 120 d
Fino ST33 (1+1) 200 9 20C 120 a
Fino ST33 (1+1) 200 7 24C 120 b
Fino ST33 (1+3) 200 18 20C 120 d
Fino ST33 (1+7) 400 30 24C 35mm c
Ilfotec DD-X (1+4) 100 7 20C 120 a
Ilfotec HC (1+31) 200 6.5 20C 35mm a
Rodinal (1+25) 100 6.5 20C all a
Rodinal (1+20) 200 8 18C 120 a
Studional (1+30) 100 8.5 20C 35mm g
Studional (1+32) 100 8.5 20C 120 e

a - continuous first min, then 5 secs. per min.
b - continuous first min, then 5 secs. per 30 secs.
c - continuous (slow)
d - 1 min. per 3 mins.
e - continuous first min, then 10 secs. per min.
f - presoak required, then 2 secs. per min. without inversion
g - continuous first min, then 1 inversion per min.