Het opplakken van digitale prints lijkt mij niet zinvol. De levensduur van deze prints is zo kort, dat archivering zinloos is.

Ludwig Wittgenstein