Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Ludwig Wittgenstein
Dat is kort gezegd waar het op neer komt. In een wat gedifferentieerde vorm: Bariet, mits goed behandeld en bewaard kan erg lang mee. Honderd jaar is geen probleem.
Kleurenpapier (analoog) had een veel lagere waarde. Ik doe het uit mijn hoofd, maar het moet bij 15-20 jaar liggen. Zowel door Kodak als Fuji wordt veel research in de kleur en archiveerbaarheid gestoken. Ofschoon Kodak zijn kleuren nog niet op orde heeft, wordt een archiveerbaarheid van 30 jaar geclaimed ( CIBA steekt daar met 100 jaar boven uit).
Bij de computerprints is de archiveerbaarheid veel lager dan voor het kleurenpapier. Dus veel minder dan 15 jaar. Het probleem lijkt de chemische instabiliteit van de pigmenten te zijn. Omdat temperatuur een belangrijke chemische parameter is, zou ik het alleen om die reden niet in een dry mount pers stoppen.

Jed