Betreft onderwerpen die geschikt zijn voor een TC kan ik me bedenken portret / stilleven / architectuur / landschap. De eerste 2 lijken me niet erg geschikt om als groep te doen. Nu ben ik al in mijn achterhooft bezig om een architectuur locatie in de vorm van industrieel erfgoed te vinden maar makkelijk is dat niet, temeer omdat mijn ervaring op dit punt beperkt is. Dus suggesties / hulp is welkom.
Ik denk dat we er voor moeten waken om niet een selectief clubje TC-er te worden. Zou ervoor willen pleiten andere formaten niet uit te sluiten. Kruisbestuiving om het maar eens zo te noemen.