Een nieuwe draad, dat is voor nieuwkomers makkelijker dan een lange draad door te spitten.

Wat we eerst moeten doen is inventariseren in welke periode er voldoende belangstelling is voor een bijeenkomst.

Mij lijkt na de voorjaar vakanties en ruim voor "de zomer". 24 mei of in een van de weken er na.

En als Ruud's voorstel uitgewerkt kan worden zal 't zwaartepunt dan op fotograferen liggen neem ik aan.