Quote Originally Posted by hka View Post
Mijn voorkeur zou naar de 17e mei uitgaan. Rest van die maand ben ik onder de pannen (lees werk).
Ik kan de weekenden in mei in het algemeen wel, in juni niet. Mei is ook de maand met relatief veel goed weer in onze streken.
Het komt mij voor dat de titel van de thread duidelijk moet maken dat het hier om fotografie, onafhankelijk van het formaat gaat. Dus zodra we wat meer duidelijkheid over de inhoud van de dag hebben kunnen we deze thread starten. Deze thread is orienterend.

Jed