Als die foto's niet door een presentatice van het journaal waren gemaakt keek er niemand naar. Het lijkt mij een beetje triest om je werk op de niet relevante bekendheid van de maker te laten verkopen.