Licht er aan of deze waarden van gelijke orde zijn. Dat wil zeggen als je in dit geval van een Durst over Durst-waarden spreekt dan is 170 harder (M) of zachter (Y) dan 130.
Maar als je het over Kodak t.o.v. Durst waarden hebt gaat die vlieger niet op.
Hier is 150 Kodak gelijk aan 100 Durst.