Door de warme-omstandigheden loop je het gevaar van een hogere sluiering en het opzwellen of eventueel nog erger het smelten van de gelatine.
In de tropen kun je soms niet anders dan dat je op hogere temperaturen (>24C) moet ontwikkelen.
Hoe sneller de filmspeed hoe hoger het risico van fog en opzwellen. In de tropen gebruiken ze dan ook ontwikkelaars die deze zwelling onderdrukken. Daarnaast worden er ook antifoggants toegevoegd.
Dus je kunt de film nog even laten liggen en wachten tot de klimaatverandering in het noordelijke halfrond zijn gerealiseerd. Pas dan komen ze optimaal tot hun recht...