Welkom ! Met wat geluk kunnen we met dit forum je plannen helpen vorm te geven.

ik ga nu het gevecht aan met de digitale fotografie, en alle discussie is mijn deel.
Hou vooral voor ogen dat 't een nogal zinloos gevecht is. Het is alsof een voetganger en automobilist met elkaar willen beslechten wat het beste is. De beleving is zo anders dat ze elkaars taal niet verstaan.