[QUOTE=Marco B;598193]Ik kan nu Gary's en Jed's opmerking bevestigen: er treedt inderdaad vervorming op die mij nog nooit was opgevallen:

Ik heb wat metingen gedaan:

Kentmere FB papier:
Masker ingesteld voor een foto van 15.7 x 40.2 geeft in natte toestand een fotobeeld van 15.7 x 41.2cm. Dat is dus 1 cm extra in de lengterichting, dus ca. 2.5% "verlenging".

De deformatie van het papier kan aanzienlijk zijn. Het is dus van belang het papier in zijn oorspronkelijke maat te laten terugkomen. Belangrijker nog dan de vervorming is het feit dat de beeldkwaliteit terug moet komen. Dit wordt aangeduid met het dry-down effect. Ook hier moet het beeld terugkomen tot de maat waarbij het belicht is.
In natte toestand worden de zilverkorrels in de emulsie als het ware uit elkaar getrokken. Met een loupe kun je dat constateren. Deze uitgetrokken toestand van de zilverkorrels werkt nadelig op de beeldkwaliteit en moet vermeden worden door een juiste droogprocedure. Vooral de hoge lichten kunnen door een verkeerde droogprocedure ten onder gaan.

Jed