Het is op 't moment even afwachten op reacties in 't algemeen. Tot nu toe hebben Jed, Harry en ik iets laten weten wat betreft data. Daar naast Zoekt Ruud uit wat de mogelijkheden in de buurt van Luik zijn. En Harry weet pas na dit weekeinde of hij de 24e mei kan. Als ik gastheer ben zijn alleen de 24e of 25e beschikbaar.