Gary heeft voorgesteld om de contrastbeheersing voor de komende bijeenkomst op 24 mei op de agenda te zetten. Een onderwerp, waar ik mij nogal intensief mee heb bezig gehouden. Zo heb ik daar al eerder ( in Willebroek) een inleiding over gehouden.
Ik weet niet waar de belangstelling ligt op dit omvangrijke gebied. Als er belangstelling voor bestaat zou ik een bepaald onderdeel onder het daglicht kunnen brengen. Ik zou dan wel moeten weten waar de belangstelling bestaat. Dat kan varieren van het werken met de MTF tot de beinvloeding van het licht in de uiteindelijke druk om het gevoel van de fotograaf te vertolken.

Jed