Wat betreft onderwerp /thema is 't arbitrair. De aanleiding is 't telkens terugkeren van vragen hierover. Telkens stoten we dan tegen 't onvermogen om op schrift middels dit forum of boeken 't een en ander over te brengen. Middels verbale en ook visuele overdracht is dan een andere manier. Zeker door 't informele karakter van 't buiten gebeuren.

Dus laten we 't zo brengen; als er blijk van belangstelling is kunnen we dit aandacht geven. Graag wel van te voren aangeven wat mij betreft, dan kunnen er ook wat voorbereidingen gedaan worden. Ook zouden we kunnen overwegen een mini cursus zone systeem/contrast beheersing los van deze bijeenkomst te organiseren.