Dansk Fotohistorisk Selskab,som jeg er medlem af har i deres blad et helt nummer (marts 2005) alt om NORKA kammeraer.
Flemming Sarup