Jed

De koppeling is met de film, daar per cassette twee films geladen zijn.Dat van de lekkages is meegenomen.

Ben