Quote Originally Posted by argus View Post
Dat vind ik een zeer bizarre uitspraak: voor de ene wil je langsgaan en ze opsturen, maar moest er nog een extra zijn dan wil je dat niet eens laten weten... raar

G
'k Had deze reaktie wel verwacht - dat is nu eenmaal eigen aan email en forums.
Ik zal het duidelijk maken ;-)

Als iemand graag iets van Stouffer wil en zelf heel moeilijk in Brussel kan geraken dan wil ik die persoon best een kleine dienst bewijzen.
Maar dan heb ik liefst dat die zelf eerst even contact opgenomen heeft met de winkel om te checken dat wat hij wil er ook is en hij akkoord is over de prijs en zo. Dan laat die dat even opzij leggen en dan kan ik er met plezier over de middag even omgaan en het opsturen.

D