Het gaat wel degelijk om transmissie (denk ik): deze stepwedge is een 35mm negatiefje dat je in de negatiefhouder moet stoppen. Je doet dus net hetzelfde als een foto afdrukken van een negatief.
Zo een stepwedge is eigenlijk een "ideaal" zwart wit negatief, met densiteiten van (bijna) nul tot 3 logd, waarbij elke balk 0.15 logd donkerder wordt. Alleen zit alles mooi naast mekaar en niet over het hele beeld verspreid zoals op een "echte" foto.

Ik wil inderdaad ook niet té ver gaan op de technische toer, het gaat in de eerste plaats om mooie foto's.
Maar het lijkt me anderzijds toch ook niet slecht om "even" te checken of m'n materiaal in orde is. (Dat "even" is ondertussen wel behoorlijk relatief geworden...).

Het is in de hele thread misschien wat verloren gegaan, daarom vat ik nog even samen:
- ik heb de lamp vervangen en dat gaf een iets beter bereik, maar vooral een veel regelmatiger verdeling.
- ik heb met 3 dozen papier van twee soorten getest met quasi hetzelfde resultaat. (2xkentmere , 1x ilford).
- door rekening te houden met de meetprecisie kwam ik al een pak hoger uit. een wedge heeft een precisie van 0.15 logd, dus 0,075 fout aan elke kant. Dat geeft in de lage negatiefdensiteiten al direct een groot verschil.
- het evalueren van de afdrukken is visueel gedaan, niet met een densitometer. Als de eerste en laatste grijsbalken ergens in de kromme van de zwartingskurve zitten, komt er weer een meetfout bij.

Dit alles samen genomen, zou ik eventueel nog slechts 1 papiergradatie "tekort" komen en zou dus mogen besluiten dat er aan het materiaal, na vervangen van de lamp, geen grote gebreken meer zijn.

Na lezing van het Agfa-Gevaert fotohandboek (uitgave 1960 !) lijkt het me nuttig (maar dan eerder uit intellectuele nieuwsgierigheid) de uitgespoken grijstrappen op papier door te meten met een (geleende) densitometer en de gamma's van de verschillende afdrukken vergelijken. Bij de zachte filters zouden die uitgesproken lager dan 1 moeten zijn en bij de harde uitgesproken hoger dan 1.

Ook voor creatief gebruik lijkt de relatieve gamma-waarde tussen verschillende zones op het negatief en op de afdruk me een interessante grootheid.