Wat je daar voorstelt gaat wel niet helpen in de buigpunten. Je kan toch geen nauwkeurigheid toevoegen door de tweede meting met een nauwkeuriger instrument te doen ? De stepwedge blijft "een meetlat met verdelingen van 15cm", ook al ga je daarna de afdruk meten met "een meetlat met verdelingen van 1 cm".
Je haalt 2 begrippen door elkaar. De nauwkeurigheid en de meet verdeling. Je individuele metingen hebben wel degelijk een behoorlijke nauwkeurigheid. Het probleem zit hem in de frequentie waarmee je meet. Als je de moeite neemt om ze te plotten zul je zien dat ze een heel behoorlijk lineair verloop hebben. Met 2 afwijkende metingen namelijk dmax en dmin. Door de curve te tekenen kun je met voldoende nauwkeurigheid je snijpunten met de drempelwaardes bepalen. Maar ik ben natuurlijk geen expert ;-).