Alex:

Drie opmerkingen: (ik heb de draad niet heel goed gelezen)

- Heb je je doka licht getest op mogelijke sluier?

- Ik meen gelezen te hebben op APUG dat Kentmere VC de hoge gradaties niet/moeilijk haalde.

- Een m.i . goed boek, ook mbt contrast overdracht, met duidelijke grafieken is:
Way Beyond Monochrome by Ralph W. Lambrecht & Chris Woodhouse

En nu maar fotograferen....

groet,

Cor