De reden dat ik het niet zo doe, maar liever op m'n wigafdrukjes ga kijken als het wat nauwer luistert, is dat de filter-nummer niet overeenstemt met de papier-gradatie nummer.
Kan ik me nauwelijks voorstellen als je de analyser goed ingeijkt hebt dan zitten de filterwaarden ook goed ook al mis je dan bij dat bepaalde papier de maximale gradatie. Met goed ijken bedoel ik de gehele combinatie van vergroter, papier tot en met de analyser. Voor elk papier ijk je een apart kanaal in. In WBM staat uitvoerig beschreven hoe je de papiergradaties in combinatie met de filterwaarden op je vergroter kunt verifieren.