Het is best lastig om hier uit te leggen wat fout gaat.
Heel kort; Je mengt 2 op zich goede methodes die echter elkaar behoorlijk in de weg zitten.
A kontacten op een zachte gradatie om voldoende info te verzamelen. Het idee hierbij is dat er altijd "ruimte" overblijft tussen echt wit en zwart van 't papier en de afdruk. Alles blijft "grijs". De boven en onderkant van de papier curve wordt niet gebruikt. De belichting wordt bepaald door middelgrijs.

B Afdrukken door middel van SAT. De minimale belichtingstijd die nodig is om door de fog van de film het maximale zwart van 't papier te bereiken. Hierbij wordt er van uit gegaan dat 't contrast van 't negatief PAST bij 't contrast van 't papier. Waardoor de hoge lichten op de juiste plek terecht komen. En hier gaat 't dus fout. Van een normaal negatief komen de hoge lichten bij het gebruik van zacht papier niet in de witten terecht maar hooguit in middel grijs bij een SAT belichting ! SAT werkt dus alleen goed bij de papiergradatie die past bij 't contrast van 't negatief. De belichting zorgt er voor dat de zwarten op de juiste plek terecht komen en 't negatief contrast + papier gradatie zorgt er voor dat de lichten op de goede plek uitkomen.

Mijn eigen mening is dat gebruik van SAT voor regulier werk niet aan te raden is. Er ontstaan grote fouten in voet en schouder van de gradatiecurve. Het is niet voor niets dat alle professionele systemen geijkt worden op middel grijs ! Het gebruik van extremen als ijkpunt voor 't fotografisch proces vind ik ook een verkeerde interpretatie van 't zone systeem.