Wat is je vraag eigenlijk ?
Of wil je meer een algemene inleiding filtergebruik ?
De verlengings factor is juist. Daarmee vermenigvuldig je de belichtingstijd. Hij geld voor een soort gemiddelde panchromatische film bij gemiddeld daglicht. En dan nemen we ook aan dat je lichtmeter de zelfde spectrale gevoeligheid heeft als je film. Met andere woorden 't is net als de opgegeven asa gevoeligheid van de film of ontwikkeltijd.
Het princiepe is dat de complementaire kleur van 't filter wordt geabsorbeerd, dus donkerder wordt. HET klassieke voorbeeld van een geelfilter bij een blauwe lucht met witte wolken. Blauw wordt donkerder afgebeeld waardoor de witte wolken leuker te voorschijn komen. Maar dit voorbeeld heeft direct weer complicaties namelijk dat de blauwe lucht veel uv licht bevat en door waterdruppels veroorzaakte polarisatie. En dat is de eigenlijke reden dat die door een gemiddelde panfilm juist TE licht wordt afgebeeld. Dus het zelfde effect kun je bereiken met een pola filter en in beduidend mindere mate met een sky-light filter. Maar dat laatste zal meestal bij gebruik van moderne objectieven al overbodig gemaakt zijn door de coating.