Naar mijn weten ligt de film in de kleine minox gebogen tegen 't achterste element van 't objectief. Dit geeft een kleine vertekening. Deze wordt dan weer opgeheven door 't gebruik van 't zelfde objectief voor de vergroting. Dit is met de kb minox niet 't geval. Daarnaast is het verschil in afbeeldings maatstaf tussen vergroten van een negatief uit de kleine minox en de opname minder groot. Bij een kb negatief wordt dit al merkbaar meer. Daarom wordt de noodzaak om een speciaal op kortere afstand gecorrigeerde (vergrotings)objectief te gebruiken groter.