Zou een variant van D76H geformuleerd kunnen worden met phenidone ipv metol.
just curious.

-M-