Ik zou het wel leuk vinden als je in een Gary-sessie meer zou vertellen over chemie. Zou je dat leuk vinden? Is er meer belangstelling voor?
Het lijkt me niet zinvol om het programma voor de 24ste te wijzigen.
Tevens zou je de vraag kunnen stellen of iedereen daar wel op zit te wachten.
We kunnen tijdens de sessie van de 24ste wel eens peilen of er onder de aanwezigen belangstelling voor is. Zoja dan is het wellicht een thema voor een volgende bijeenkomst.
Waarbij we wel moeten oppassen dat het ook voor NIET chemici nog te volgen is en interessant genoeg is.