Er gaat niets boven een Heiland SplitGrade...
Geen inijken,
geen rekenwerk,
geen tijdverlies,
geen frustraties,
geen geflipper met filters,
geen lichtdrift,
geen kosten voor updates,
geen oeverloos maken van proefstrookjes,
geen geld meer voor papier en chemie,
geen prints meer...:rolleyes: