Quote Originally Posted by Merlin View Post
Ja, dan zit er helaas niets anders op dan nóg een Gary-sessie te organiseren... Misschien hebben andere mensen nog andere onderwerpen en kunnen we een selectie maken wat op de agenda komt...
Nog onafhankelijk van het onderwerp 'chemie' is het goed om te peilen voor welke onderwerpen belangstelling bestaat. Zo heb ik op de eerste "gary-sessie' vastgesteld dat er belangstelling bestaat voor de praktijk van het belichten ( het bepalen van de belichtingstijd en het idee dat er achter schuil gaat). Een dergelijk gebeuren zou buiten moeten plaats vinden. En zo zijn er natuurlijk vele onderwerpen.
Maar zo kun je op de contrastbeheersing ook een volgende keer doorgaan, want je moet niet denken alles van A tot Z na een keer gesneden koek is. Het probleem is dan alleen dat mensen die er de eerste maal niet bij waren de zaak niet kunnen volgen.

Jed