För diaframkallning kan jag rekommendera RP Fotolab vid Stampen, www.rpfotolab.se.