Du behover inte ha ett morkrum for att framkalla film. En dosa och en 'changing bag' och kemikalier ar allt du behover. Och du kan till och med ladda film i garderoben om det skulle behovas. Du kan torka film i garderoben ockso...

- Thomas