C-Print is een afkorting van Coupler Print.
Het zilver in de emulsie wordt uitgewassen en de gekoppelde kleurstoffen blijven dan achter in de emulsie.
Deze emulsies werden voor de zeventiger jaren op barytpapier gegoten en daarna is het, en dat is nu nog zo, op PE-papier gezet.