Testen is inderdaad de beste methode om daar achter te komen.
Ook reflecties spelen hierbij een rol. Wat voor de ene doka geldt is niet direct reproduceerbaar op de andere.