Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Tot verdriet van velen is kodak opgehouden met 't maken van Azo. Maar er zijn een aantal mensen aan 't proberen een dergelijk papier weer op de markt te krijgen.
Wat type is Kentona ? Ik kan dit papier wel smaken.

-M-