We komen hier op het gebied van het drukken. Er zijn zovele variabelen die het eindresultaat beinvloeden.
Het eindresultaat wordt mede beinvloed door het gebruik van fotografische materialen. Omdat de fotografische materialen steeds aan verandering onderhevig zijn, zal het gebruik ervan en de resultaten steeds aan verandering onderhevig zijn. Als iemand een handleiding 'fotografisch drukken' zou schrijven, is het korte tijd later al weer verouderd.

Wat mij meer relevant voorkomt, is dat je begrijpt waar het drukproces op berust. Dan begrijp je wat al die variabelen doen en zo kun je die variabelen in het drukproces gericht sturen. En zo kun je op een eindresultaat, dat je voor ogen staat, afgaan. Het moet niet een grote wir-war van keukenrecepten worden.

Eigenlijk zou er een handleiding moeten zijn, waar de achtergronden van het fotografisch drukproces in worden behandeld. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan geschreven. Zo herinner ik mij dat Kodak zich eens heeft vastgebeten in de druk van hoge lichten en diepe schaduwen. Ik weet ook, dat ze er niet uit zijn gekomen.

Tot nu toe is nog altijd de mooiste oplossing om met iemand in de doka ' mee te lopen'. Maar alle informatie op de APUG site werkt natuurlijk erg mee, als die info geplaatst kan worden.

Jed