Want dit is dus weer wat anders dan 1 of 2 stops meer belichten, en vervolgens een "pull" development doen, als ik het zo lees.
Bij een stand ontwikkeling wordt de bovenkant van van de film curve afgevlakt. Bij een "pull" ontwikkeling wordt de hele curve minder stijl gemaakt, maar blijft min of meer lineair. Met andere woorden; bij stand ontwikkeling blijft 't micro contrast beter.