Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Bij een stand ontwikkeling wordt de bovenkant van van de film curve afgevlakt. Bij een "pull" ontwikkeling wordt de hele curve minder stijl gemaakt, maar blijft min of meer lineair. Met andere woorden; bij stand ontwikkeling blijft 't micro contrast beter.
Hoe groot is het verschil tussen die twee methoden?... ik lees in de Engelstalige forums geregeld posts over "pull" development als methode voor contrastbeheersing, standontwikkeling was ik nog niet tegenaan gelopen, alhoewel dat ongetwijfeld meerdere malen is besproken. Wat ik wel relevant vind is dat je zegt dat bij "pull" development de gehele curve minder stijl wordt, terwijl ik meerdere malen heb gelezen dat de donkere partijen al in vroeg stadium min of meer "uitontwikkeld" zouden zijn, en daardoor weinig zouden be´nvloedt worden door de kortere ontwikkeltijd van een pull development. Dat lijkt in tegenspraak met jouw uitspraak.