terwijl ik meerdere malen heb gelezen dat de donkere partijen al in vroeg stadium min of meer "uitontwikkeld" zouden zijn, en daardoor weinig zouden be´nvloedt worden door de kortere ontwikkeltijd van een pull development.
Dit is maar een grafiek maar voor de meeste film / ontwikkelaar combinaties zullen ze wat betreft de schaduw partijen vergelijkbaar uit zien. duidelijk te zien is dat de ontwikkeltijd daar een evenredige invloed op de dekking heeft. Dus dat uitontwikkeld snap ik niet helemaal. Je ziet ook dat binnen de waardes die normaal af te drukken zijn de densiteitverloop min of meer 't zelfde blijft. Bij deze film min of meer lineair, bij een film met een meer s curve zal het zelfde karakter bij elke ontwikkeltijd te voorschijn komen.