Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Dit is maar een grafiek maar voor de meeste film / ontwikkelaar combinaties zullen ze wat betreft de schaduw partijen vergelijkbaar uit zien. duidelijk te zien is dat de ontwikkeltijd daar een evenredige invloed op de dekking heeft. Dus dat uitontwikkeld snap ik niet helemaal. Je ziet ook dat binnen de waardes die normaal af te drukken zijn de densiteitverloop min of meer 't zelfde blijft. Bij deze film min of meer lineair, bij een film met een meer s curve zal het zelfde karakter bij elke ontwikkeltijd te voorschijn komen.
Gary,
Misschien ligt het aan de ontwikkelaar, maar door pyrocat te gebruiken wordt mijn zone III wel degelijk zichtbaarder lichter op de afdruk. Ik had 2 stuks 4x5negs geschoten achter elkaar en de ene op 9 min (normaal) en de andere 16 min semi stand. de algemene indruk van de print was dat hij er frisser uitzag.