Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Ik belicht altijd normaal.
(Het overbelichten van film is volgens mij een verkrachting die kwaliteit kost.)

.
Wat beschouw jij als normaal belichten? Er is een oud gezegde: 'belichten op de schaduwen en ontwikkelen op de hoge lichten'. Tussen deze twee grenzen liggen een aantal stops, die je kan inregelen. In principe kan de ontwikkeling van opname tot opname verschillen.

Met de standontwikkeling regel je niet in, maar comprimeer je de kant van de hoge lichten relatief sterk. Normaal worden de schaduwen sterk gecomprimeerd, maar nu ga je dat ook toepassen bij de hoge lichten. De nadruk zal dan op het middengebied komen.
In welke mate de compressie succesvol is, hangt af de eigenschappen van de ontwikkelaar. Een neven (of hoofd) verschijnsel van de standontwikkeling is dat de microcontrasten omhoog gaan.

Jed