Lichtmeting door-de-lens is een heel evident en eenvoudig gegeven. Meerpuntsmeting op een egaal vlak als een grijskaart zal nooit of te nimmer een correct resultaat geven omdat deze metingen rekening houden met bepaalde 'overwichten' op vooraf bepaalde delen van het gemeten oppervlak.
Enkel en alleen spotmeting zal een juist resultaat geven ... met welke brandpuntsafstand ook gemeten. Hou wel altijd en steeds rekening met een eventuele afwijking van je lichtmeter ... tenzij die écht 'geijkt' zou zijn, wat echt zelden het geval is trouwens.
Gebruik voor het testen van je lichtmeter niet alleen een grijskaart, maar aanvullend ook een goede grijstrap en kleurenkaart. Meet met spotmeting op de grijskaart of met een lichtmeter-met-invercone (bij heel diffuse belichting) en beoordeel grondig de grijstrap : is zwart wel zwart en is wit wel degelijk wit ... en dan zit je wel ergens in de buurt ...